MĚSTO LIBEREC

Soutěž na nový vizuální styl vyhlásil Liberec už dvakrát a dvakrát ji také zrušil. Důvodem byl nízký počet prací, které dostatečně nereprezentovali požadavky na kvalitu stanovené vyhlašovatelem. Vedení města se jednohlasně shodlo, že výsledky designérské soutěže musí přinést kvalitní prezentaci města. Proto se Liberec rozhodl svěřit organizování soutěže do rukou sdružení CZECHDESIGN a já jsem se do této soutěže zapojil také. I když jsem to nevyhrál, můžu se pochlubit s tím, jak jsem to navrhnul.

View Project
Logo města Liberec - Návrh
Logo města Liberec - Návrh - Popis
Logo města Liberec - Návrh
Logo města Liberec - Návrh - Branding
Logo města Liberec - Návrh - plakáty
Logo města Liberec - Návrh - Branding