Human Steak – Selana

Kompilace jihlavské bigbítové skupiny. Obsahem nosiče je 11 písní zhmotněných do série pěti obrazů bookletu. Ty jsou doplněny o fotomontáže bytostí a prostředí magického světa Selany, mezi to jsou zasazeny texty písní. Samo CD je vylysováno na imitaci vinylové desky. To dává posluchači představu světa korespondující s fantaskním příběhem. Jde o jednu z mých prvotin.

View Project
Design bookletu kapaly Humansteak - Selana - Jihlava

Příběh kompilace s jedenácti songy se odehrává na ostrově s názvem Selana – na mystickém místě, kde všechny fantastické bytosti včetně lidí žijí v naprosté harmonii a dostatku, bez toho, aby jim někdo vládnul. Na jedné straně ostrova žijí lidé a na druhou, oddělenou pohořím, ovládá fauna. To ale jen do doby, než se vlády chopí Hrabě Salto. Ten si je vědomý toho, že dokáže ovládat místní lid jen prostřednictvím umění. Poručí tak umělci jménem Chalóm, aby začal tvořit díla v zájmu propagandy Hraběte Salta. Vše vyvrcholí tím, že jednoho dne jsou skály zborceny krví, což zjevně odkazuje na fakt, že se stane něco špatného. Chalom ztvárnil důkaz v sochu, ale v zápětí mu kryje padá z ruky. Tady příběh Selany končí a zbytek kompilace už jen popisuje pravděpodobné doměnky, co se právě ve světě Selany děje.

Ve chvilkách neúplnosti se noříme do tmy, kde čeká ruka s důvěrou v dlani. Po nějaký čas je to dobré, avšak na skalách, kde Chalóm tvoří, se najednou začne zjevovat děsivá kreatura. Když hledáš moc, dělej to rafinovaně. Všichni tě slepě podpoříme a staneme se tím, co tě nadnáší. Až tě ale příboj shodí z koně a odnese tě na vlnách davu do obnaženýho chrámu tvých lží, bude pozdě na útěk do žití.  Poštval netvora, aby krví poskvrnil díla ve skalách.

Nahráno: Andy´s Sound (2006), Distribuce: Silver Rocket 
Sludge Core/Emo core/Noise/Psychotický Hard Core Jihlava
Grafika: Petr Chroustovský – d3arts.cz 

Pojď se mnou na protilehlou stranu tvojí,naší Selany. Ať už je počasí jakýkoliv….

Klid v blesku

Netopýr uzamčenej v blesku
bojím se odemčít dveře
hlavní je sledovat klid v blesku
jedna vteřina jeden čas 
jedna vyhlídka jedna otázka
stíny kamenů blesky mraků
blesky kamenů
klid v blesku
na druhou stranu
na druhou stranu klidu v blesku

tak hlásej ticho dál…dál….dál…
na druhou stranu pojď se mnou
mladý odhodlaný muž

nevidím odemčenou cestu
bojím se otevřít dveře
hlavní je bejt klid v blesku
jedna vteřina jeden čas 

jedna vyhlídka…proč??
stíny kamenů blesky mraků
blesky mraků stíny kamenů 
a klid v blesku

na druhou stranu
na druhou stranu klidu v blesku

na druhou stranu
na druhou stranu
pojď se mnou do klidu v blesku

Když hledáš moc, dělej to rafinovaně. Všichni tě slepě podpoříme a staneme se tím, co tě nadnáší. Až tě ale příboj shodí z koně a odnese tě na vlnách davu do obnaženýho chrámu tvých lží, bude pozdě na útěk do žití.

Osm nohou

Poslední co tě napadne
je slovo souznění svoboda
nohy ti nestačí k obhospodařování davu

podněcuj prostuduj 
potlačuj postupuj
potentní pozére

sám na to nestačíš
skomíráš sebe-samotou 
my…my…všichni tě podpoří
skomíráš sebe-samotou

kdo se postaví, potratí a vydechne?
osm nohou v zajetí

to co jsme vytvořili je nádherné
to co jsme vytvořili je náš chrám
kdo se postaví, potratí a vydechne?
kdo z vás se postaví, potratí a vydechne?

Celej život jsi mi vzal, teď si beru tvůj….

Zásluhy za sluhy

Dusíš se – vydechni
škrtíš se? – zhebni
a mávej
nezasloužíš si žít

tvůj sluha na cestě v Nebrasce
ve službách tvých
nosí tě v kapse
dusíš se – vydechni
škrtíš se – tak zhebni
a mávej

vítám tě zpátky, budeme si povídat…
spánkem v lidech černých….
nezasloužíš si žít….. 
TY SVINĚ!!!!

Dýchat z plných plic a vnímat přirozenou přeměnu….

Útěk do žití

Už mě nehledej…
motiv mého osudu
zapomenout
najít si přirozenou cestu
hltat vodu z pramene
zničili se
fyzicky ničí sebe i je
společenství
ničí mě, ničí je
zničili se
zničili útěk do žití

zbraň vyměň za vodu
nenech jí čekat
na odvrácenou stranu Selany
vábí tě vábí tě

odulá to čistota
při vzestupu
znamení znečištěný vody
vydat se na cestu pralesem

zničili se
fyzicky ničí sebe
společenství
ničí mě, ničí je 

slunce je život, slunce je smrt
slunce už svítá i v temnotách
už nehledej….

zbraň vyměň za vodu
nenech jí čekat
na odvrácenou stranu Selany
vábí tě vábí tě

Cesty jsou někdy příkré už od začátku.

Machocao

kameny mraků
hranice světů
skutečnej sen prorostlejch kamenů
kameny mraků – poloměr komory bez kyslíku 
hranice světů – dopad slastí vylidněnejch duší
skutečnej sen prorostlejch kamenů

bude tma – stěna spadla
pandemie neznáma mi vzala volbu
Machocao v pádu těla
v zestupu ducha

kameny mraků – poloměr komory bez kyslíku
hranice světů – dopad slastí vylidněnejch duší
skutečnej sen prorostlejch kamenů
prorostlejch srdcí

namiř zbraň na srdce
chtěl sem tam jít a ptát se
namiř zbraň na srdce….na to tvý
chtěl sem tam jít, bylo pozdě

kameny mraků – poloměr komory bez kyslíku
hranice světů – dopad slastí vylidněnejch duší kameny vrahů, kameny vrahů, kameny vrahů, kameny vrahů…
srdce vrahů

Ve chvilkách neúplnosti se noříme do tmy, kde čeká ruka s důvěrou v dlani.Je ti jedno kam tě vede?

Tma

Poddaní…
našel jsem cestu za mlhu
rozbít sklo mezi námi a tmou
v játrech času brečíme žalem

nejsme úplní
nejsme úplní
nejsme úplní
nejsme vděční
nejsme

tři vzplanutý hlavy zalitý krví
zalitý vodopádem krve
nicota ničí všechno co je za sklem

slyším tě šeptat
nejsme úplní 
nejsme úplní 
nejsme úplní 
nejsme vděčný
nejsme 

nejsme vděční – nejsme
nebudeš celej – nikdy už  nebudeš

tunelem došli k jádru věci
tma hltá muže i ženy 
rozbít sklo a zemřít
tři vzplanutý hlavy zalitý krví
zalitý vodopádem krve
nicota ničí všechno co je za sklem

nebudeš celej, nebudeš nikdy
nebudeš zalejvat pařez – nebudeš celej

Poštval netvora, aby krví poskvrnil díla ve skalách. Chalom ztvárnil důkaz v sochu, ale v zápětí mu kryje padá z ruky.

Potok Krve

Na skále byl viděn
červená barva převládala
strach zaplavil poddané
kryje už nehloubí

kryje už padají z rukou
bojíme se krásy zalité krví
bojíme se krásy zalité zlem

chalóm už hloubí 
chalóm už opět tvoří
krev zalila skálys
kryje už nehloubí

kryje už padají 
v rukách moci rozkvetl květ
zvětralý své-mysli
bojíme se krásy zalité krví
bojíme se krásy zalité zlem

kryje už padají
chalome zastav potok moci
ten důkaz nalezni už v noci
bojíme se krásy zalité krví
bojíme se krásy zalité zlem

Skřítek HS vně tvýho nestálýho těla, stal se nejstarším stromem v lese – rádcem.

Hrabě Salto

Skrze tělo vyrostla hranice mezi námi a duší
Hrabě Salto , bytost bez hranic
krvavý myšlení 
les, strom 
v koruně stromu podlehl sobě 
krvavý myšlení 

leť Salto
rozdvojit tělo
přines nám 
znalost

vůle a vojevůdce 
síla v jeho srdce
krvavý myšlení 
hrabě salto 
skrze ruce a nohy
legenda….proč?
les, strom 
v koruně stromu 
podlehl sobě 
krvavý myšlení 

leť   Salto
leť – rozdvojit tělo
leť – rozdvojit mysl
leť – nemusíš mávat 
leť – stačí dávat
leť – rozdvojit mysl
a spojit se

Z žil  se staly vodiče, tvůj mozek němým svědkem

Zdroj energie

Nikdo se neptá co je v těch klecích
co je v budoucích pecích
pravidlo ruky

němej návrat
pohodlný připojení 
budeš změřitelnej 
měřenej

třásls rukou vykonaným dobrým úmyslem
vír v žilách si prostuduj
v nížinách bilancuješ

apatie v rodu
budeš měřenej, měřená
uzavřete obvod žáci

krásný sny si dopřej
hleď si svý krve 
svý modrý krve

seš zdroj energie
vír v žilách si prostuduj
v nížinách bilancuješ
vír v žilách v nížinách
vír v žilách – ve tvých žilách
v nížinách

Selana

na břehu selany
končí ospalá díra
když prolétám já
nemají dost času 
zahnat to pomyšlení děsu

nevěří v mé vlastnosti slabosti
nevěří v mé vlastnosti
podivný záchvěv zlosti
umění se nebrání

a tak….podle nich…podle mě….podle nich !!!

na obzoru Selany
prach jejich mysli 
oživl jsem já
nafoukli mě duší

podle nich….podle mě!!!!!

Nerozumím řeči tvého kmene – Outro.

Závěrem
Jestli vás zajímá osud tohoto zapomenutého klenotu s názvem Human Steak, tak kapela vydala před rozpadem v roce 2010 ještě jednu desku jménem Marussi. Jinak doporučuji projekt, do kterého se zapojil frontman Majty (kytara a zpěv) s názvem Kurvy Češi. A to by tak byo v tomto našem hudebním okénku vše.